De succesfactor HR; de toekomstige waardepropositie van HR door Inca van Uuden.

In dit boek wordt de vraag gesteld: is HR de afgelopen 10 jaar aan de slag gegaan om de eigen waardepropositie te verbeteren? Hoe ziet de waardepropositie van HR eruit gekeken naar de toekomst toe, en past het model van Ulrich nog? Het boek behandelt afwisselend theorie en praktijkverhalen van HR professionals. De professionals vertellen hun blik op de HR rol en geven een boodschap mee. Een mooie afwisseling met het theoretisch kader waarbij Ulrich en het canvasmodel als uitgangspunt wordt genomen.

Het Onderzoek van Harvard business review (2014) toont aan dat er in vergelijking met andere stafafdelingen te weinig in HR wordt geïnvesteerd. HR loopt achter. HR zal zichzelf steeds opnieuw moeten uitvinden omdat organisaties dat zelf ook moeten en dus ook de verschillende disciplines binnen die organisaties.
Er wordt in het boek een doorkijk gegeven op de ontwikkelingen van HR afgezet tegen Ulrich. Ulrich heeft de afgelopen jaren verschillen boeken geschreven met aanpassingen daarin naar zijn kijk op HR. Zo beschrijft hij eerst 4 R rollen, later voegt hij nog 2 rollen toe, hij ontwikkelt de rollen door. Hij beschrijft waarden en competenties en Ulrich vertaalt de fasen van HR gekeken naar de ontwikkeling van organisaties;
• 1e fase; Het optimaliseren van operationele taken
• 2e fase; innovatie, leren op de werkvloer, communicatiestijlen
• 3e fase; HR integreren met de rest van de business
• 4e fase; HR afdeling wordt autonoom, de buitenwereld bepaald de veranderingen

De geïnterviewde professionals geven hun inzichten op de ontwikkelingen zoals Ulrich deze schetst. Ook geven zij aan waar de issues voor hun liggen gekeken naar hun HR werkveld, dit is veelzijdig. Van insteken op talent management / talentprogramma’s, het afstemmen en meenemen van lijnmanagers, het organiseren van battles tussen teams via een digitaal platform en persoonlijke energieontwikkeling tools. Ik vond zelf een mooi voorbeeld om een schaduw raad van bestuur in te richten met je talenten. Ze werken met dezelfde agenda als de raad van bestuur. Er wordt gekeken waar de jonge talenten mee komen, een top idee als je het mij vraagt!

De rol van HR verandert; als businesspartner moet je ook visie hebben op andere onderwerpen buiten HR (opvallend is dat een aantal geïnterviewde HR professionals geen HR achtergrond hebben). HR thema’s voor de 21e eeuw zijn onderdeel van de strategische agenda van organisaties;
• Organisatieontwikkeling en organisatiestructuur
• HR-analytics (vertaling externe trends zoals arbeidsmarkt)
• Strategische personeelsplanning
• Recruitment (potentiegericht werven en selecteren, starten op scholen, inzet social media)
• Het ontwikkelen van een cultuur van continue leren, veranderen en vernieuwen
• Het voeren van een goede HR administratie

HR (en eigenlijk elke medewerker) zou moeten werken vanuit het perspectief;

                                              Welke waarde voeg ik toe?

Hoe kan ik die waarde toevoegen en op welke manier voeg ik de meeste waarde toe aan de organisatiedoelstellingen?

HR voegt waarde toe door de LOEP gedragsvaardigheden uit te dragen richting onderneming, management, medewerkers en andere stakeholders:
• Lef
• Ondernemerschap
• Eigenaarschap
• Presence

De schrijfster heeft eigen onderzoek gedaan naar hoe de waardepropositie van HR gezien wordt en hoe de toekomstige waardepropositie eruit moet zien om als HR discipline succes te hebben. HR scoort zichzelf een voldoende, maar is dit ook zo? Welke rol moet HR zich aanmeten om de succesfactor van de toekomst te worden? Hiervoor wordt naast Ulrich een eigen model gebruikt; organisaties moeten continue innoveren, veranderen en agile zijn. Technologische innovatie is van belang maar dit moet in combinatie met de ontwikkeling van mens en organisatie en wendbaar kunnen zijn; Sociale innovatie. Sociale innovatie bevat 5 hefbomen:
1. Innovatieve organisatievormen
2. Nieuwe (managment) vaardigheden
3. Slimmer werken
4. Co-creatie
5. Cultuur van leren en verbeteren

HR afdelingen met goede waardeproposities maken het verschil en leveren een waardevolle bijdrage aan het organisatieresultaat. Door goed te zijn in het analyseren en ontsluiten van gegevens met behulp van big data. Door de juiste houding te hebben en positie te pakken, kennis op orde te hebben en echt in contact te staan met de stakeholders. HR moet het podium pakken en vol in de spotlight gaan staan als het gaat om ontwikkeling van mens en organisatie. Een integrale HR afdeling die herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar is. HR als sociale innovator:

De nieuwe houding: ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus denk dat ik het wel kan’

Al met al een zeer herkenbaar en toepasbaar boek. Iedere HR afdeling is in ontwikkeling en moet in ontwikkeling blijven. Dit boek is daarbij helpend om hier vorm aan te geven.

De succesfactor HR is o.a. verkrijgbaar bij Managementboek.nl. Expand noch de auteur van deze review ontvangen op enige wijze commissie over uw eventuele aankoop.