Morgenavond is het 5 december, oftewel pakjesavond, oftewel Sinterklaas. Sinterklaas is een van de tradities uit onze Nederlandse cultuur. Elke cultuur heeft zijn tradities, rituelen, helden en waarden, of dit nu in een land is, een provincie, een organisatie of een team, cultuur is te definiëren  als de gemeenschappelijke waarden en normen van een groep en de daaruit voortvloeiende manieren van doen  (Rudy Kor).

Veranderen
Welke theorie je er ook op naleest; niets is zo lastig als een cultuurverandering. Veranderen is lastig, laat staan een cultuurverandering, laat staan een cultuurverandering in gang zetten. Bij een verandering is sprake van de bovenstroom en de onderstroom. In de bovenstroom bevinden zich de regels, procedures, producten oftewel de harde kant. In de onderstroom zien we de zachte kant; gesprekken, gemor, er ontstaan ideeën, plannen en werkwijzen die vernieuwend zijn. In de onderstroom is veel informatie te vinden over wat werkt en wat niet.  Bij een verandering is het dus altijd belangrijk om te kijken naar beide stromen.

Terug naar Sinterklaas; rondom Sinterklaas roert zich al 2 jaar de onderstroom, “de zwarte pietendiscussie”, een mooi voorbeeld over een cultuurverandering die vanuit de onderstroom ontstaat. En is dit nu iets nieuws? Want dat denken we vaak bij veranderingen. Maar dat dit zeker niet zo is, bewijst onderstaand filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=d2UngMDNxRI

Dit filmpje laat zien dat ook tradities veranderen in de loop der jaren, soms zelfs eeuwen. In januari 2015 is het Sinterklaasfeest op de nationale inventaris van immaterieel erfgoed geplaatst. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en wordt op deze lijst geplaatst omdat men zo probeert te voorkomen dat rituelen en tradities (oftewel cultuur) verdwijnen. Dit betekent niet dat een traditie moet blijven zoals hij is, maar dat we samen werken aan de toekomst van de traditie. Oftewel; we zetten de zwarte pietendiscussie en wie weet welke andere discussie rondom Sinterklaas nog voort in de loop der jaren, maar het Sinterklaasfeest blijft bestaan; dat is de kracht van Sinterklaas! Mocht je meedoen met deze traditie; Fijne pakjesavond.

Wil je eens verder praten over veranderingen? Over hoe je het veranderproces en de mensen in de veranderingen kunt begeleiden? Ik ga graag met je in gesprek.

Nicole Otten
Krachtig organiseren en ontwikkelen.

06-21830401