Wat is FIT®

Voluit betekend FIT® Functioneringsgesprekken In Teamverband.
FIT® is een alternatief voor de klassieke vorm van functioneringsgesprekken en is ontwikkeld door Rudy Vandamme en Valentijn Spit. Het is een gespreksmethodiek die bestaat uit zes stappen, waarin groei en ontwikkeling centraal staan. De stappen, begeleid door mij als bekwaam facilitator, geven structuur en veiligheid aan het gesprek en zorgen voor focus op ontwikkeling en borging van gemaakte ontwikkelafspraken.

FIT® versterkt de ontwikkeling van individuele teamleden én ondersteunt in teamontwikkeling tegelijk. FIT® geeft houvast om eigenaarschap, verantwoordelijkheid, creativiteit en daadkracht in het team te ontwikkelen. Ik geloof in de kracht van teams dus waarom het traditioneel functioneringsgesprek met een leidinggevende? Van functioneringsgesprek naar een ontwikkelingsgerichte dialoog.

Kennismaken met FIT®

Om FIT® te leren kennen is het goed om FIT® te ervaren. Dit kan op verschillende manieren.

  • Kennismakingsgesprek; we gaan in gesprek om de mogelijkheden
    voor uw organisatie te verkennen.
  • Informatie & Inspiratiesessie; tijdens een 3 uur durende bijeenkomst
    in uw organisatie informeren we belangstellenden over de methodiek. Door deel te nemen, krijgen de deelnemers een beeld van de methodiek.
  • Een team een FIT® laten ervaren.

Ik heb de Masterclass FIT® gevolgd en ben gekwalificeerd facilitator voor de FIT® methode, daarnaast heb ik ervaring als projectleider om FIT® in organisaties te implementeren.

Meer weten?

Wil je weten hoe FIT® werkt? Neem contact met me op dan stuur ik een beschrijving van de methodiek.

Merkbescherming

FIT® is als onderdeel van de Ontwikkelingsgerichte benadering, zoals gedeponeerd voor de Benelux onder nummer 1354702, intellectueel eigendom van Rudy Vandamme. Termen zoals Ontwikkelingsgerichte Benadering, Vorkmodel, Ontwikkelcirkel en FIT® zijn beschermd. FIT® van Rudy Vandamme’.