Krijg jij energie van je werk of vraag je je soms af is dit het nou? Ga je met minder zin of ben je moe van je werk? Wil je meer plezier krijgen in je werk of focus aanbrengen bij wat je nu écht wilt? Dan is de Werkenergie analyse een goede tool voor jou. Uit de Werkenergieanalyse® zal helder worden waar jij energie van krijgt in je werk, of je een goede energiebalans hebt, en krijg je helder wat je echt anders wilt in je werk. Door het maken van deze analyse zie je waar jij zelf wel of geen invloed op hebt. Zo kun je zelf de regie van je eigen loopbaan weer in handen nemen.

Wat levert de Werkenergie analyse op?

• Betere energiebalans, tevredenheid en motivatie
• Grotere betrokkenheid en bevlogenheid
• Het stellen van doelen en het maken van keuzes
• Formuleren van loopbaanstappen
• Geeft direct inzicht wat er speelt
• Een concreet plan van aanpak
• Zorgt voor het nemen van verantwoordelijkheid/ eigenaarschap/ zelfsturing.
• Maakt coaching meetbaar op individueel-, en op teamniveau Er is zowel een begin- als een eindmeting beschikbaar.

De Werkenergieanalyse®  begint met een online vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit twee onderdelen; het eerste deel is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (Harter, 2002) op het gebied van bevlogenheid en vitaliteit. In het tweede deel gaan de vragen over de functie en de taken die je vervult. Hierbij wordt gekeken wat energievreters en energiegevers zijn.

Tijdens een terugkoppelgesprek krijg je de terugkoppeling van de analyse, deze geeft inzicht in je persoonlijke energie- en stressbronnen. Omdat de resultaten gespecificeerd worden op organisatie- en functieniveau, krijg je een helder beeld van de huidige situatie en wordt duidelijk welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Een helder en concreet rapport met een persoonlijk prioriteiten plan is het resultaat. Na een half jaar wordt een vervolg meting gedaan. Hieruit volgt een rapport waarbij inzichtelijk gemaakt wordt in hoeverre je energiebalans verbeterd is.
De Werkenergieanalyse® ® kan ook ingezet worden bij teams. Wat inzichten geeft in samenwerking, taakverdeling en leidt tot concrete afspraken. Ook teams krijgen een team prioriteiten plan en een analyse met een nul- en één- meting waardoor behaalde resultaten inzichtelijk worden.

Wanneer kun je de Werkenergieanalyse® inzetten:

• Persoonlijke ontwikkeling/ Zelfsturende teams creëren;
• Loopbaanplanning en opleidingsbehoefte in kaart brengen.
• Teamcoaching
• Nulmeting- en eindmeting voor verandertrajecten
• De juiste taak bij de juiste persoon – talenten verder ontwikkelen
• optimale teamsamenstelling
• Beïnvloedende omgevingsfactoren aanpakken
• Duurzame inzetbaarheid / energiemanagement;
• Voorkomen van een burn out en bore out
• Behoud van talenten binnen uw organisatie
• Keuze wel of geen voorzetting binnen het bedrijf
Meer weten; bekijk dit filmpje 

De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op een Amerikaans onderzoek van Harter uit 2002. Onderzoeker Arnold Bakker heeft van dit onderzoek een wetenschappelijk model gemaakt dat de belangrijkste energie- en stressbronnen op organisatieniveau weergeeft. Lees hier dit artikel met meer informatie

De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ik ben gecertificeerd om met de Werkenergieanalyse® te mogen werken, heb je vragen? Graag vertel ik je meer.