Het grote gesprekkenboek, een praktische leidraad voor HR-professionals en leidinggevenden, 2e druk door Jacco van den Berg en Mecheline Klijs

 Als HR professional en /of leidinggevende bestaat een groot gedeelte van je werkzaamheden uit communiceren; gesprekken voeren. De 2e druk van het grote gesprekkenboek is dan ook een aanrader, of je nu een junior of een senior bent. Ben je een student of beginnende professional dan is dit boek zeker ondersteunend en helpend. De theoretische kaders; tips en tools, voorbeeldvragen maar zeker ook de aanvulling van coauteurs geven goede handvatten om een gesprek effectief te kunnen laten verlopen. De aanvullingen in de 2e druk zijn de toevoegingen van het delen van ervaringen van de coauteurs en de uitbreiding op het onderdeel “voorbereiden van een gesprek”. Daar zit naar mijn idee de toegevoegde waarde dan ook voor de senior professional. Want het blijft belangrijk, hoe ervaren je ook bent, om je goed voor te bereiden op het gesprek wat je gaat voeren. Heb je het doel van het gesprek helder, kun je een inschatting maken van hoe het gesprek gaat verlopen, hoe ziet de opbouw van het gesprek eruit, zijn zaken die van wezenlijk belang zijn om goed het gesprek aan te kunnen gaan.

Het boek start met een hoofdstuk over communicatie in zijn algemeen. Het stellen van open vragen, luisteren, samenvatten, doorvragen maar ook uitleg over de interactiecyclus. Denk in je voorbereiding van het gesprek na over hoeveel ruimte je wilt geven of nemen.  De uitleg van het sociaal constructivisme en hoe je Babylonische spraakverwarringen kunt voorkomen vond ik herkenbaar maar ook weer inzichtgevend. Ik herken uit de dagelijkse praktijk dat een gebeurtenis of situatie door verschillende mensen verschillend wordt geïnterpreteerd. Als je niet start met gedeelde betekenis geven aan deze situatie dan ontstaan irritaties, waardoor een gesprek niet goed loopt. Soms hebben we de neiging om meteen naar de in houd van het gesprek te gaan en de stap “betekenis geven”over te slaan.

 De opbouw van het boek bestaat uit een uitwerking van 19 gesprekken welke zijn gegroepeerd in 4 delen:

  • Deel 1; aannemen van medewerkers
  • Deel 2; sturen van prestaties en gedrag
  • Deel 3; ontwikkelen van medewerkers
  • Deel 4; uitstroom van medewerkers, advisering en mediation

Ieder gesprek is uitgewerkt vanuit dezelfde opzet:

  • Praktijkvoorbeeld
  • Voorbereiding
  • Voeren van het gesprek
  • Uit de praktijk

Bij het onderdeel uit de praktijk worden steeds 5 dezelfde vragen aan de coauteurs gesteld, de veelgestelde vragen beantwoord en do’s en dont’s komen aan bod.

 Voor mij was het boek gedeeltelijk een herkenning, vele “Oja” momentjes, maar zeker goed om weer eens bij stil te staan. Ook heb ik zeker ook weer nieuwe inzichten gekregen zoals het jobcrafting gesprek. Ik houd van mooie uitspraken en metaforen en heb er dan ook weer enkele opgedaan in dit boek waarvan ik er tot slot graag één deel:

Dimmers Denken In Mogelijkheden en dat resulteert in beweging

Dippers Denken In Problemen en dat leidt tot stilstand

 

Het grote gesprekkenboek is o.a. verkrijgbaar bij Managementboek.nl. Expand noch de auteur van deze review ontvangen op enige wijze commissie over uw eventuele aankoop.