Mijn koffieapparaat vraagt ook om aandacht, net als medewerkers en teams.

De laatste tijd spreek ik veel organisaties in de zorg. Organisaties die op zoek zijn naar vormen die ondersteunen bij zelforganisatie, meer regie bij de medewerker, andere vormen van functioneringsgesprekken. Er vallen mij een aantal zaken op in deze gesprekken: veel organisaties hebben dezelfde problematiek; verloop neemt toe, verzuim neemt toe, werkdruk neemt toe, er worden andere competenties van medewerkers gevraagd; maar we vinden het lastig om tijd te investeren in medewerkers en teams. CODE GEEL; verkeerd gedacht!!

Doorbreek de cirkel; stop met korte termijn denken
De huidige arbeidsmarkt is zo dat we niet hoeven te investeren in gewenst verloop voor een organisatie; het verloop is te hoog en brengt kosten met zich mee. (het vervangen van een medewerker kost gemiddeld 20 procent van zijn jaarsalaris, bron: Heather Boushey en Sarah Jane Glynn). Doordat er tekorten zijn aan personeel neemt de werkdruk toe. In veel organisaties zien we het verzuim ook stijgen (kosten verzuimende medewerker zijn €410,00 per dag, bron: NIPO). Deze week nog in het nieuws: Meer verzuim en verloop bij zorginstellingen, einde niet in zicht  (lees hier het artikel).
Daarnaast vragen we steeds meer van onze medewerkers; andere competenties omdat we de zorg anders inrichten. Veel organisaties hebben managers met een steeds grotere span of control, zelforganiserende teams, teams die meer taken erbij krijgen en zaken zelf op moeten lossen.Medewerkers en teams zijn de hefboom van je organisatie; zij zorgen iedere dag voor de cliënten. Met passie en loyaliteit; wat regelmatig ten koste van henzelf gaat.

Hoe kan het dan als we dit alles weten dat we weinig tijd of geen tijd vrijmaken voor deze medewerkers en teams? Ik merk trouwens ook dat teams de keuze maken om niet te investeren in hun ontwikkeling omdat het druk is, het team niet stabiel is of omdat de productie onder druk staat. Ontwikkelen gaat niet vanzelf; dat vraagt om tijd; voor reflectie en om bewustzijn te creëren, te ontdekken hoe het het anders kan. Dat vraagt om tijd voor teambijeenkomsten en gesprekken. Medewerkers en teams hebben onderhoud nodig. Ter vergelijking: mijn bonen koffieapparaat heeft ook aandacht en tijd van mij nodig. Als ik dit apparaat niet regelmatig schoonmaak gaat hij piepen en kraken. En als ik dit maar lang genoeg niet doe loopt hij vast en in het ergste geval is hij dan kapot. We focussen ons op dat verloop en verzuim; behoud van medewerkers zou voor veel organisaties óók een speerpunt moeten zijn.

Onderhouden en ontwikkelen van medewerkers en teams

Voor mij is het code geel als organisaties niet gaan begrijpen dat we tijd en aandacht aan medewerkers en teams moeten geven; onderhouden en ontwikkelen! Dat deze doorlopende investering zorgt voor productieverlies op korte termijn maar de kosten die je investeert terugverdiend worden op langer termijn doordat je het verschil gaat zien in de verzuim en verloop kosten. Dan hebben we het nog niet over de client tevredenheid en medewerkers tevredenheid. We willen tegenwoordig immers ook allemaal happy en gelukkige medewerkers met veel werkplezier. Voor de organisatie volgen de resultaten dan vanzelf.

Gelukkig is dit niet in iedere organisatie zo en zijn er organisaties die wél aandacht en tijd voor hun medewerkers en teams maken en investeren. Gelukkig krijgen die medewerkers en teams waardering voor hun inzet, worden ze geholpen bij vraagstukken aan de voorkant én is er ruimte voor onderhoud en ontwikkeling.
Ik hoop dan ook van harte dat ik helemaal ongelijk heb met mijn code Geel en er net als het KNMI volledig langs zit. Dat code geel een storm in een glas water is, ik hoop het het. Voor alle medewerkers en teams in de zorg. Ik gun ze de passie en loyaliteit voor hun vak en dat ze dat met plezier nog jaren blijven uitoefenen.

n.b. ik schrijf dit artikel over teams in de zorg, daar kom ik veel. Ik hoop dat in andere branches investeren in medewerkers en teams een vanzelfsprekendheid is.