Pas ontdekte we in het bos deze jonge bosuil. Dit uilskuiken dat nog zoveel te leren heeft, dat op het punt staat het nest te verlaten en voor zichzelf moet gaan zorgen. Van uilskuiken tot uil, een heel leerproces. Ook wij leren veel; bewust en onbewust.

 Kennisdeling

De wereld verandert snel, hier hoort een andere manier van kennis delen bij. Organisaties moeten flexibeler worden in het delen van kennis en het faciliteren van kennisdeling. We kunnen onder andere technologie gebruiken. En jij als medewerker, kunt zelf op zoek gaan naar manieren om kennis te delen. Sterker nog; dit doen we al vaak al zonder dat we het ons altijd beseffen. In het dagelijks samenwerken en kennis delen. We leren altijd en overal en kunnen niet niet leren. Bewust maken van informeel leren creëert dat mensen zelf gaan nadenken over leren op de werkplek. Hierdoor worden mensen in beweging gebracht om te gaan leren. Voor organisaties van belang omdat lerende actieve werknemers zijn die hun eigen kennis verwerven. Kennis die ingezet wordt voor verbetering en vernieuwing (Kessels e.a, 2012). Er is nog een voordeel; een training of workshop kost geld, informeel leren is vaak gratis. Daarnaast zijn er verschillende theorieën die het belang van informeel leren laten zien:

Bijvoorbeeld het 70:20:10 principe van Charles Jennings

De piramide van Bales geeft weer hoe wij leren in volgorde van minst naar meest van invloed (Sousa, 2011).

Genoeg argumenten waarom informeel leren en je daar bewust van zijn van toegevoegde waarde is. Op naar de tips en inzichten.

Tips en inzichten om bewuster informeel te leren

 • Jij stelt je collega toch wel eens de vraag “hoe doe jij dat?”. Sociale interactie, hier leren we het meest van (uitleg geven aan een ander);
 • Stel rapportage rondom cliënten open voor verwanten. Het gevolg is dat er kwalitatief beter wordt gerapporteerd;
 • Bespreek met elkaar het zorgplan; begrijpt iedereen wat er staat en wat je te doen hebt?;
 • Iets werkt niet; we overleggen met elkaar en passen onze werkwijze aan;
 • Observatie;
 • De smartphone hebben we iedere dag bij en is regelmatig een discussie op de werkvloer ”kan dit nu wel of niet?” Ik wil buiten de discussie blijven maar wel laten zien dat je de smartphone ook kunt inzetten om te leren met elkaar of op de werkplek. Daarnaast kan een organisatie ervoor kiezen om deze vorm van informeel leren te bevorderen door het werken met Ipads:
 • Door handig gebruik van apps is informatie altijd beschikbaar als je dit nodig hebt en kun je informatie checken tijdens het werken. Gekeken naar zorg zijn er concrete apps als:Verpleegkundig rekenen van nursing,Reanimatie app hartstichting,Meldcode enFarmacotherapeutisch kompas voor medicijnen.
 • Instructie via QR code,
 • Handleidingen of protocollen opzoeken,
 • Instructievideo bekijken,
 • Informatie opzoeken op internet / intranet,
 • Foto’s maken (cliënten niet of onherkenbaar in beeld) en bespreken met collega’s,
 • Filmen; Film een handeling (cliënten niet of onherkenbaar in beeld). Film een overdracht of overleg. Kijk dit eventueel terug met de beeldtafel van beeldend trainen (uitleg vind je in mijn eerdere blog “samen leren doe je met beeldend trainen”.)
 • Maak een whatsapp groep aan met collega’s;
 • Skypen;
 • Online community’s zoals bijvoorbeeld Yammer of de VLC van CSS breda; zorg voor een goede moderator. Deel met je collega’s vakinhoudelijke informatie zoals boeken, artikelen, blogs, documentaires en webinars die interessant zijn om te bekijken. Gebruik deze community’s ook om bijvoorbeeld verbeteringen aan te brengen in een protocol of signaleringsplan wat niet goed loopt;
 • Intervisie in je team;
 • Reflectie;
 • Een organisatie kan functieroulatie inzetten of het meekijken/ meewerken op een andere werkplek bevorderen;
 • Inzet van leerlingen en/of stagiaires;
 • Maak een leermuur; een wand op kantoor vullen met relevante informatie en deze steeds vernieuwen;
 • Deelnemen aan een werkgroep;
 • Deelnemen aan eenmultidisciplinair overleg;
 • Doe mee aan een Mooc;
 • Social media; twitter, facebook, linked in.
 • Kijk ook eens buiten je eigen team: bezoek een lezing of conferentie en deel je opgedane inzichten met je collega’s;
 • Kijk met elkaar mee of nodig eens iemand anders uit om mee te kijken en feedback te geven;
 • Feedback van een cliënt of zijn verwanten;
 • Houd elkaar de spiegel voor; geef feedback.
 • Feed forward; bijvoorbeeld door de inzet van een Peer.co platform. Medewerkers hebben via dit platform inzicht in teamresultaten en kunnen delen en leren door elkaar te voorzien van feed forward. Geef elkaar een tip.

Ik wens je veel succes, mocht je nog aanvullende tips of inzichten hebben; plaats dan vooral je reactie!

Als adviseur en begeleider van werkplek leren en ben ik aangesloten bij de academie voor werkplekleren. Daarnaast ben ik ambassadeur van Peer.co en EBC. Neem voor meer informatie contact op.

Nicole Otten