Leidinggeven aan talentontwikkeling; een 70-20-10 programma gebaseerd op topsport, wetenschap en managementpraktijk door dr. Mirjam Baars, MBA

Leidinggeven aan talentontwikkeling is een praktisch leesbaar boek en wat mij betreft zeker een aanrader voor iedere HRD-professional en leidinggevende. De combinatie van inzichten uit de topsport, de wetenschap en dagelijkse praktijk geven inspiratie om met talentontwikkeling aan de slag te gaan. Het boek start met een beschrijving waarom talentontwikkeling steeds belangrijker wordt. Daarna volgen twee delen: De veranderende rol van HRD en leidinggeven aan talentontwikkeling.
Het wordt voor organisaties steeds belangrijker om aandacht te geven aan talentontwikkeling omdat het speelveld van organisaties veranderd. De definitie van talent (Ulrich&Ulrich, 2010, Thunnissen &van Arensbergen, 2015):

“Talent is een combinatie van persoonlijke kwaliteiten, vermogens, committent en prestatie”.

Ook worden banen steeds beweeglijker en dit vraagt aanpassing van de huidige medewerkers. In het bijna 200 pagina tellende boek gaat de grootste aandacht naar de rol van de leidinggevende. Kort wordt in het eerste deel beschreven dat HRD in de toekomst een nieuwe missie heeft; een stimulerende werkomgeving voor medewerkers ontwikkelen. Gekeken naar talentontwikkeling speelt volgens de schrijfster de leidinggevende een cruciale rol, zij kunnen op de werkplek zorgdragen voor de uitdagende werkomgeving en een stimulerende leerklimaat. De HRD-er heeft de uitdaging om de leidinggevende bewust te maken van hun veranderende rol. De schrijfster gaat er in haar boek namelijk vanuit dat HR-afdelingen steeds minder middelen hebben om medewerkers te ondersteunen bij talentontwikkeling. Daarnaast wordt aangegeven dat veel HR-afdelingen inkrimpen waardoor meer taken naar leidinggevenden gaan. Ik zie in de dagelijkse context dat leidinggevende steeds meer op afstand komen in het kader van zelfsturing en zelforganisatie. Eén van de rollen bij talentgericht leiderschap is om naast de medewerker te staan en deze te begeleiden bij zijn (loopbaan)ontwikkeling. Hierbij vraag ik me af hoe haalbaar dit is binnen de context van zelforganisatie en zelfsturing.

In het tweede gedeelte van het boek krijgen managers handvatten om leiding te kunnen geven aan talentmanagement. Dit wordt gedaan aan de hand van het model “Gouden driehoek van talentontwikkeling”. In het door de auteur ontwikkelde model staat vier hefbomen centraal:
• Lerend voorbeeld
• Persoonlijke kwaliteiten
• Innovatie
• Teamcohesie
Iedere hefboom wordt vervolgens in een hoofdstuk toegelicht met vele voorbeelden bij iedere hefboom uit de topsport. Marc Lammers, Louis van Gaal en Guus Hiddink maken met voorbeelden duidelijk wat er met iedere hefboom bedoeld wordt en hoe zij dit toepaste bij het ontwikkelen van hun talenten. Deze voorbeelden zijn herkenbaar en leuk om te lezen. De wettenschappelijke aanvulling is waardevol en praktisch beschreven. Het model is gericht op de 70-20-10 gedachte; zoveel mogelijk leren op de werkplek. Aan het einde van het tweede deel wordt de implementatie van de hefbomen beschreven, talentontwikkeling in de praktijk. Hier wordt onder andere het belang van ontwikkelgesprekken beschreven en wat de toegevoegde waarde van een ontwikkelgesprek is voor talentontwikkeling. Door het regelmatig voeren van ontwikkelgesprekken worden medewerkers meegenomen en kunnen zij anticiperen op aankomende veranderingen door aandacht te geven aan persoonlijke ontwikkeling. Voor mij een mooie herkenning van wat ik zie dat nodig is in de praktijk. Leidinggevende van o.a. TomTom en Tilburg University geven voorbeelden hoe zij met hun medewerkers vormgegeven hebben aan talentontwikkeling.
Het tweede gedeelte eindigt handvatten voor leidinggevenden en HR om talentgericht leiderschap te implementeren. Praktische en bruikbare interventies, zowel individueel als teamgericht, zoals de inzet van kernkwadranten of een oefening over ongeschreven regels.
Ondanks mijn kanttekening over de rol van HR en leidinggevende is dit een praktisch en bruikbaar boek. De vele voorbeelden en tips maken dat je zin krijgt om aan de slag te gaan met talentontwikkeling!

Leidinggeven aan talentontwikkeling is o.a. verkrijgbaar bij Managementboek.nl. Expand noch de auteur van deze review ontvangen op enige wijze commissie over uw eventuele aankoop.