Op zoek naar een projectleider met aandacht voor de inhoud maar ook voor het proces?
Een projectleider die resultaatgericht te werk gaat met aandacht voor de mensen en samenwerking in het project?
Hierbij zowel kijkend naar de bovenstroom; inrichting en structuur, als de onderstroom; uitvoering en gedrag?

Ik ondersteun graag! Enkele voorbeeldprojecten waar ik verantwoordelijk voor was:

  • Opzetten eigen beroepsopleiding. Voor Severinus ik een eigen beroepsopleiding opgezet met dubbele diplomering (verpleegkunde en persoonlijk begeleider).
  • HR-visie ontwikkeld en geïmplementeerd
  • Implementeren personeelssysteem AFAS
  • Implementeren roostersysteem Intus
  • Project ontwikkeling van medewerkers en teams naar zelforganisatie
  • Projectleider eigen regie; Het onder de aandacht brengen en laten ervaren van de methodiek Functioneringsgesprekken In Teamverband® bij Limburgse zorgorganisaties.
  • Projectleider vitaliteit; Het ophalen in de regio Limburg en daarbuiten van best practices rond het thema vitaliteit. Hiervan de kennis ontsluiten door middel van een E-book en een kennismarkt.