Sinds kort mag ik me expert beeldend trainen noemen. Als expert beeldend trainen ontwerp en verzorg ik trainingen waarbij deelnemers leren vanuit hun werksituatie door de inzet van de beeldtafel. Zo ontwierp ik voor Severinus de training “op weg naar zelforganiserende teams”. De trainingen bestaan altijd uit een (ontwikkelde) praktijkvideo, vervolgoefeningen en de inzet van een leergame om de leerretentie te verhogen. Een mooie manier om leren te vertalen naar de werkplek en ook op de werkplek te laten plaats vinden. De kracht zit in het delen van kennis en leren, van en met elkaar. Maar wat is beeldend trainen nu precies?

 Wat is beeldend trainen ?

De gedachte achter beeldend trainen is het Sociaal Constructivisme; kennis maak je met elkaar. Deze interactieve training is meestal opgebouwd uit 3 onderdelen: een sessie, oefeningen en de leergame:

  1. Tijdens de sessie staan maximaal 8 personen rond een beeldtafel wat te vergelijken is met een grote Ipad. Op deze beeldtafel wordt een praktijkvideo geanalyseerd met een leerdoel wat afgestemd is op de praktijksituatie van de deelnemers. Dit doen de deelnemers door het individueel selecteren van kritieke momenten. Deze kritieke momenten kunnen zowel positieve als negatieve momenten zijn die hen opvallen. Vervolgens geven de deelnemers de kritieke momenten een gedeelde betekenis door gezamenlijk een selectie te maken. Hier gaan de deelnemers met elkaar kijken waarover je het eens bent en waarover niet. Samen weet je meer! Daarna wordt aan de geselecteerde  momenten een naam en prioriteit gegeven.   Zo kom je van een betekenisvolle dialoog naar een gedeelde betekenis.
  2. Na de sessie volgt een oefening welke gericht is op de oplossing van de geselecteerde momenten. Denk aan teamafspraken, feedback, reflectie of kracht en ontwikkelbullets  vaststellen.
  3. Na afloop van de training krijgen de deelnemers een leergame toegestuurd op een moment dat door de trainer is bepaald. De game wordt in de praktijk in 3 rondes gespeeld. Tijdens deze rondes staan de geselecteerde momenten centraal.

Hoe kun  je beeldend trainen inzetten?

  • Opgenomen beeld bespreken; denk aan een teamvergadering, aanleren van vaardigheden of contact met cliënten. Een goede manier om met elkaar te ontdekken wat goed ging en waar ontwikkelpunten liggen.
  • Een rijk samengestelde praktijkvideo gekoppeld aan een thema. Dit is een ontwikkelde film met afwisselende beelden die uitnodigen tot dialoog. Denk aan de dialoog op gang brengen om visie te vormen, opvattingen inzichtelijk te krijgen of argumenten te verzamelen rondom het thema . Maar ook het analyseren van het groepsproces; hoe doen wij dit nu als team gekeken naar dit thema? De thema’s kunnen zeer divers zijn; denk aan: Op weg naar zelforganiserende teams,  Krachtig samenwerken, Feedback ontvangen en geven, Vergaderen, Leiderschap, Aanleren van vaardigheden, Participatie.

Ik geloof in de kracht van beeldend trainen, het leren van en met elkaar. Deze andere vorm van leren prikkelt, maakt nieuwsgierig en bevordert het teamleren. Ben jij ook nieuwsgierig geworden? Neem contact me op, ik vertel je graag meer over beelden trainen.

Nicole Otten

06-21830401

Sinds kort mag ik me expert beeldend trainen noemen. Als expert beeldend trainen ontwerp en verzorg ik trainingen waarbij deelnemers leren vanuit hun werksituatie door de inzet van de beeldtafel. Zo ontwierp ik voor Severinus de training “op weg naar zelforganiserende teams”. De trainingen bestaan altijd uit een (ontwikkelde) praktijkvideo, vervolgoefeningen en de inzet van een leergame om de leerretentie te verhogen. Een mooie manier om leren te vertalen naar de werkplek en ook op de werkplek te laten plaats vinden. De kracht zit in het delen van kennis en leren, van en met elkaar. Maar wat is beeldend trainen nu precies?

 Wat is beeldend trainen ?

De gedachte achter beeldend trainen is het Sociaal Constructivisme; kennis maak je met elkaar. Deze interactieve training is meestal opgebouwd uit 3 onderdelen: een sessie, oefeningen en de leergame:

  1. Tijdens de sessie staan maximaal 8 personen rond een beeldtafel wat te vergelijken is met een grote Ipad. Op deze beeldtafel wordt een praktijkvideo geanalyseerd met een leerdoel wat afgestemd is op de praktijksituatie van de deelnemers. Dit doen de deelnemers door het individueel selecteren van kritieke momenten. Deze kritieke momenten kunnen zowel positieve als negatieve momenten zijn die hen opvallen. Vervolgens geven de deelnemers de kritieke momenten een gedeelde betekenis door gezamenlijk een selectie te maken. Hier gaan de deelnemers met elkaar kijken waarover je het eens bent en waarover niet. Samen weet je meer! Daarna wordt aan de geselecteerde  momenten een naam en prioriteit gegeven.   Zo kom je van een betekenisvolle dialoog naar een gedeelde betekenis.
  2. Na de sessie volgt een oefening welke gericht is op de oplossing van de geselecteerde momenten. Denk aan teamafspraken, feedback, reflectie of kracht en ontwikkelbullets  vaststellen.
  3. Na afloop van de training krijgen de deelnemers een leergame toegestuurd op een moment dat door de trainer is bepaald. De game wordt in de praktijk in 3 rondes gespeeld. Tijdens deze rondes staan de geselecteerde momenten centraal.

Hoe kun  je beeldend trainen inzetten?

  • Opgenomen beeld bespreken; denk aan een teamvergadering, aanleren van vaardigheden of contact met cliënten. Een goede manier om met elkaar te ontdekken wat goed ging en waar ontwikkelpunten liggen.
  • Een rijk samengestelde praktijkvideo gekoppeld aan een thema. Dit is een ontwikkelde film met afwisselende beelden die uitnodigen tot dialoog. Denk aan de dialoog op gang brengen om visie te vormen, opvattingen inzichtelijk te krijgen of argumenten te verzamelen rondom het thema . Maar ook het analyseren van het groepsproces; hoe doen wij dit nu als team gekeken naar dit thema? De thema’s kunnen zeer divers zijn; denk aan: Op weg naar zelforganiserende teams,  Krachtig samenwerken, Feedback ontvangen en geven, Vergaderen, Leiderschap, Aanleren van vaardigheden, Participatie.

Ik geloof in de kracht van beeldend trainen, het leren van en met elkaar. Deze andere vorm van leren prikkelt, maakt nieuwsgierig en bevordert het teamleren. Ben jij ook nieuwsgierig geworden? Neem contact me op, ik vertel je graag meer over beelden trainen.

Nicole Otten

06-21830401