“Benut en versterk de aanwezige talenten en de ontwikkeling ontstaat vanzelf!”

Een TMA (Talent & Motivatie Analyse) kan ingezet worden voor het vinden, ontwikkelen en behouden van talent. De TMA maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken en maakt tevens de vertaalslag naar gedrag. Gedrag wordt namelijk niet alleen bepaald door ‘’kunnen’’ (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door ‘’willen’’ (drijfveren en talenten).

Hoe werkt de TMA?

Het invullen van de TMA zelf duurt tussen de 45 en 60 minuten. Ik kijk onder andere naar:

 • Wat zijn jouw talenten en drijfveren
 • Ontdekken welke talenten je kunt inzetten om je valkuilen te overbruggen.
 • De ontwikkelbaarheid van competenties;
 • Kwaliteiten en valkuilen;
 • Te vermijden en effectief communicatiegedrag;
 • Ideale werkomgeving en voorkeur in management;
 • Leer- en ontwikkelstijl.

Als samenvatting krijg je een uitgebreid rapport dat we bespreken tijdens een persoonlijk terugkoppelgesprek en aan je toelichten. Dit gesprek duurt gemiddeld 2 uur. Wil je extra begeleiding? Dat kan. Daarvoor bied ik verschillende vormen van coaching aan.

Wanneer de TMA inzetten?

 • Individuele coaching
 • Performance gesprekken
 • Competentieprofielen maken
 • Selectie gesprekken
 • 360 graden feedback-gesprekken
 • Team talent dialoog
 • Organisatieontwikkeling
 • Cultuuranalyse

TMA-team sessie

Aan de hand van een teamrapportage ga ik met een team aan de slag tijdens een team sessie. Centraal staat welke vragen het team heeft:

 • Is er inzicht in elkaars talenten.
 • Zijn er verborgen talenten aanwezig in het team, worden alle talenten wel goed benut?
 • Hoe komt het toch dat een team steeds vastloopt op een bepaald proces.

Ik geef op een simpele en praktische manier inzicht in wat de talenten van de teamleden zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden.
Het resultaat:

 • Teamleden krijgen onderling begrip. Hierdoor verbetert direct de samenwerking, motivatie en betrokkenheid
 • Teamleden voelen zich gezien;
 • Team heeft een ‘taal’ om met elkaar in gesprek te gaan over talenten en ontwikkelpunten.

Hoe?

Ik breng het team letterlijk in beweging door oefeningen als “op de lijn”, issueonderzoek, inzetten van de TMA-talentkaarten, etc.

Meer weten?

Wil je weten hoe de TMA werkt? Neem contact met me op dan stuur ik een beschrijving van de methodiek.