Ik verzorg trainingen gericht op het ontwikkelen van medewerkers en teams. Hierbij kijk ik naar het grotere geheel; hoe past deze training bij de strategie van de organisatie. Welke ontwikkelingen dienen op gang gebracht te worden en hoe vertalen we dit naar een training. En nog belangrijker; hoe vertalen we dit naar de werkplek en borgen we dit.

Gedacht kan worden aan:

  • Team coaching
  • Inzicht in groepsdynamica
  • Team TMA-traject
  • Team traject ondersteund met de werkenenergieanalyse

Ik ontwerp naar aanleiding van de vraag een training of leertraject en kan hier ook uitvoering aan geven. De bagage die ik hiervoor in mijn rugzak heb is onder andere de post Hbo-opleiding Strategisch Opleiden. Via CSS heb ik de opleidingen Expert Virtueel Learning, Expert Werkplekleren en Expert Beeldend Trainen gevolgd. Ook volgde ik de leergang systemisch Teamcoaching bij Roy den Brabander en Esther de Haan.