Met de Werkenergieanalyse®  krijg je op organisatie- en functieniveau inzicht in jouw toewijding, vitaliteit en betrokkenheid of die van je medewerkers. De Werkenergieanalyse®  is een uniek instrument dat ingezet kan worden voor onder andere:

  • Talentontwikkeling
  • Teamcoaching
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Loopbaanadvies
  • Voorbereiding op functioneringsgesprekken

Hoe werkt de Werkenergieanalyse®?

De Werkenergieanalyse® begint met een online vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit twee onderdelen; het eerste deel is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (Harter, 2002) op het gebied van bevlogenheid en vitaliteit. In het tweede deel gaan de vragen over de functie en de taken die je vervult. Hierbij wordt gekeken wat energievreters en energiegevers zijn.

Na het invullen van de vragen wordt de rapportage naar jou en mij als coach gestuurd. Zo hebben we beide de gelegenheid om ons voor te bereiden op het coachgesprek. De rapportage en het gesprek geven inzicht in beïnvloedbare aspecten en energiebronnen in het werk.

Tijdens een terugkoppelgesprek krijg je inzicht in je persoonlijke energie- en stressbronnen. Omdat de resultaten gespecificeerd worden op organisatie- en functieniveau, krijg je een helder beeld van de huidige situatie en wordt duidelijk welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Een helder en concreet rapport met een persoonlijk prioriteiten plan is het resultaat. Na een half jaar wordt een vervolg meting gedaan. Hieruit volgt een rapport waarbij inzichtelijk gemaakt wordt in hoeverre je energiebalans verbeterd is.

Ook voor teams!

De Werkenergieanalyse® kan ook ingezet worden bij teams. Wat inzichten geeft in samenwerking, taakverdeling en leidt tot concrete afspraken. Ook teams krijgen een team prioriteiten plan en een analyse met een nul- en één- meting waardoor behaalde resultaten inzichtelijk worden.

Meer weten?

Wil je weten hoe de Werkenergieanalyse® werkt?

Mocht je interesse hebben dan stuur ik je vrijblijvend meer informatie toe.