1 maart is het de nationale complimentendag, besteedt jouw organisatie hier aandacht aan? Gemiste kans als dit niet zo is, met mogelijk grote gevolgen! Want gebrek aan waardering is één van redenen waarom medewerkers ontslag nemen.

“De diepst menselijke behoefte is de behoefte om gewaardeerd te worden” aldus William James (Amerikaanse psycholoog 1842 -1910).

En psycholoog Abraham Maslow ontwikkelde in 1934 een model, waarin hij in vijf niveaus het patroon van behoeftebevrediging van de mens beschrijft; de piramide van Maslow. Het model (Theory of human behaviour) werd bekend als de behoeftepiramide. Volgens Abraham Maslow streeft de mens het altijd na om behoeftes te bevredigen. Dat is zowel op maatschappelijk als op arbeidsvlak van toepassing. Hij maakt met de Piramide van Maslow geen onderscheid in leeftijd. Hij categoriseert de menselijke behoeften in vijf hiërarchische niveaus. Hij gaat ervanuit dat een nieuw niveau pas bereikt kan worden, wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is

Behoefte aan waardering staat hoog in de piramide. We hebben behoefte aan waardering, erkenning en respect van anderen, voor hetgeen je doet. Pas als je dit voldoende eervaart kun je naar het niveau van zelfontplooiing: creativiteit, problemen oplossen, zelfbewustzijn. En is dat niet het gedrag wat veel werkgevers graag bij hun medewerkers wil zien?

Dus heeft een werkgever een motivatiemiddel in handen, waardering geven! Behalve de hoogte van het salaris zijn er genoeg andere factoren waarmee een medewerker gemotiveerd kan worden. Complimenten, vertrouwen en zelfstandig laten functioneren, worden daardoor belangrijke motivatoren voor een medewerker.

Kijk onderstaande film om te zien wat het effect van complimenten en waardering kan zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=wTFwKOZHx5c

 

Het hoeft niet moeilijk te zijn; zelf stuurde ik pas nog een eigengemaakte kaart met “Trots op jullie” met een kleine attentie naar mijn relaties. Uit de vele reacties die ik hierop kreeg blijkt wel hoe zeer dit gewaardeerd wordt.

 

Dus werkgevers; benut 1 maart; de nationale complimenten dag!

Zet medewerkers op één; zij zijn het kapitaal van de organisatie. Goed werkgeverschap draagt bij aan behoud van personeel; dus strooien met complimenten morgen zou ik zeggen

Het gemis aan waardering kan natuurlijk niet met één dag ‘extra aandacht’ opgelost worden. Het kan zeker het geen kwaad er eens een dag (wat langer) bewust bij stil te staan.

Kijk voor tips op https://www.nationalecomplimentendag.nl/nobluemonday.html

Nicole Otten