30 juni 2016, Rens van den Berg en Nicole Otten

Zelfleiderschap en adaptief vermogen stonden centraal tijdens de Transvorm Actueel bijeenkomst op 15 juni. Wat doet een wereld van constante verandering met medewerkers die daar niet aan gewend zijn? Wat vraagt zelfleiderschap van medewerkers en van de organisatiecultuur. Waar sta je zelf als het gaat om adaptief vermogen? Nicole Otten (Severinus), Marjella Adriaans (Lunet zorg), Peter Gelens (AreaConsult) en Rens van den Berg (CSS Breda) begeleidde de deelnemers in het zoeken naar antwoorden op deze vragen.

In de opening schetste Peter Gelens het beeld dat veranderen als meest cruciale competentie centraal komt te staan voor organisaties en medewerkers. Hierbij werd even stilgestaan bij het “kwalmodel” dat beschreven staat in de afstudeerscriptie van één van de deelnemers. Door het zelfontworpen “kwalmodel” wordt in de scriptie de gewenste zorginstelling geschetst. Dit is een adaptieve zorginstelling, die verbonden is met de maatschappij en inspeelt op veranderingen. Hoe komen organisaties en medewerkers los van vaste patronen, hoe kunnen we meer vloeibaar worden om beter met veranderingen om te kunnen gaan?

“Het enige wat constant is, is de verandering”
Boeddha

Vervolgens gingen deelnemers van 15 zorginstellingen op ontdekkingstocht met behulp van Beeldend Trainen en een betekenisvolle dialoog. In de sessies Beeldend Trainen bekeken de deelnemers op een multi-touch beeldtafel een praktijkvideo over het thema leiderschap, die is ontwikkeld door Marjella Adriaans. Zij selecteerden kri
tieke beelden in de video met als leervraag “Selecteer 6 kritieke beelden rondom de veranderingen in leiderschap”. Hierdoor ontstond een dialoog die heel wat los maakte over zelfleiderschap en adaptief vermogen. Zoals het belang van inspirerende leiders zoals Nelson Mandela en Steve Jobs en hoe zij beweging creëren. Maar ook vragen als (zelf) leiderschap en adaptief vermogen; moeten we een soort van superman zijn?

Na de sessie gingen deelnemers verder met een wereldcafé oefening om de besproken punten uit de dialoog verder te concretiseren. Hierin stonden termen rondom adaptief vermogen centraal; anders samenwerken, anders leren, anders organiseren. Wat betekent dit voor (zelf) leiderschap, en voor ons als HR- professional? Hieruit kwam naar voren dat het mogen en durven maken van eigen keuzes belangrijk is. Durf en kun je leiderschap pakken maar ook geven? Kun je als professional loslaten en vertrouwen geven? Voel je zelf dat je het krijgt? Er werd ook benoemd dat het beter is niet te praten over “leren”, continu verbeteren past beter bij adaptief vermogen. Deelnemers mochten leiderschap pakken en zelf nog termen toevoegen, daar werd onder andere (ver)binding ingevuld. Bij adaptief vermogen en leiderschap hoort verbinding maken, met én tussen mensen, intern, extern. Een belangrijke competentie! Wat ik zelf (Nicole Otten) waardevol heb gevonden is om met collega’s van gedachten te wisselen over vragen als “wat als medewerkers geen leiderschap willen pakken, niet willen veranderen, geen intrinsieke motivatie hebben?”. Onze conclusie was toch de dialoog blijven voeren, hoe moeilijk dit soms ook is.

Wat zichtbaar en ervaren werd tijdens de bijeenkomst door de deelnemers was hoe lastig het kan zijn als structuren worden losgelaten. Dit was bewust ingezet bij de ontvangst, de introductie, gedurende de werkvormen en bij de evaluatie. Hierdoor werd een beroep gedaan op het eigen adaptief vermogen van de deelnemers. Het mooie was dat dit inzicht bij enkele deelnemers tijdens de bijeenkomst ontstond, waardoor zij zelfinzichten verkregen. Als mijn verwachting van deze bijeenkomst anders was, wat doe ik daar dan mee en hoe zorg ik dat ik voor mezelf voldoende uit deze bijeenkomst haal? Als facilitator prachtig om te zien dat dit ontstaat.

Na afloop van de bijeenkomst konden deelnemers op hun smartphone nog een Leergame spelen om het thema naar de praktijk te brengen. De deelnemers gebruiken de Leergame goed en waren enthousiast over Beeldend Trainen. Ze vonden het een meerwaarde om een beeldtafel sessie te mogen ervaren. Het was een geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

 

Meer weten over CSS Breda, Beeldend Trainen en de Leergame? Kijk op www.cssbreda.nl

Kijk voor een sfeerimpressie van de bijeenkomst op de website van Transvorm